Image de la noticia

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’adjudiquen i es deneguen beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2020/2021 en les universitats de la Comunitat Valenciana.