mans tic

Aquestes ajudes van dirigides a l’estudiantat de la Universitat de València en situació de vulnerabilitat econòmica, que no pot optar als recursos tecnològics necessaris per a la docència universitària i per a l’accés a fonts d’informació.

Les ajudes tindran un import màxim de 500 euros per estudiant o estudianta amb l’objectiu de contribuir a reduir la bretxa digital i garantir la igualtat d’oportunitats entre l’estudiantat universitari.

Aquesta convocatòria que ha estat impulsada pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius i gestionada pel Sedi, concedeix ajudes directes per a l’adquisició permanent d’equipament informàtic i tecnològic.

  • Ampliació del termini de sol·licitud, fins al 21 d’octubre de 2021.
  • Més informació