Del total de places que la Universitat estableix per a cada titulació, es farà una reserva per a les diverses vies d'accés, corresponent a l'accés per Batxillerat i Cicles Formatius la quota més nombrosa.

  • Majors de 25 : 3% de les places, amb la prova d’accés superada.
  • Majors de 40 : 1% de les places, amb acreditació per experiència professional.
  • Majors de 45 : 1% de les places, amb la prova d’accés superada.
  • Titulats universitaris: 3 % de les places per a persones que tinguen una titulació universitària o equivalent.

A més, cal tindre en compte les següents situacions personals que permeten accedir a través de quotes reservades específiques:

Persones amb discapacitat (5% de les places)

Disposar del 33% de discapacitat o ser estudiant amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat.
 

Esportistes d'Alt Nivell o d'Elit Alta Competició (3 % de les places)

 

Oferta de places de nou ingrés per al curs 2021-2022

Grau Places
Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Dret 100
Doble Grau en Dret i Economia 50
Doble Grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració 50
Doble Grau en Dret i en Criminologia 90
Doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica 48
Doble Grau en Física i Matemàtiques 30
Doble Grau en Física i Química 20
Doble Grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 40
Doble Grau en Turisme i ADE 60
Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses 440
+ 70 a Ontinyent
Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) en Ontinyent 70
Grau en Biologia 128
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques 80
Grau en Biotecnologia 80
Grau en Ciència de Dades 65
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments 64
Grau en Ciències Ambientals 80
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 150
+ 50 a Ontinyent
Grau en Ciències Gastronòmiques 50
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública 75
Grau en Comunicació Audiovisual 2021 80
Grau en Criminologia 100
Grau en Dret 560
Grau en Economia 210
Grau en Educació Social 160
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 64
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial 50
Grau en Enginyeria Informàtica 50
Grau en Enginyeria Multimèdia 50
Grau en Enginyeria Química 60
Grau en Enginyeria Telemàtica 64
Grau en Estudis Anglesos 160
Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures 80
Grau en Farmàcia 208
Grau en Filologia Catalana 70
Grau en Filologia Clàssica 50
Grau en Filosofia 120
Grau en Finances i Comptabilitat 140
Grau en Física 57
Grau en Fisioteràpia 160
Grau en Geografia i Medi Ambient 80
Grau en Història 220
Grau en Història de l’Art 180
Grau en Infermeria 260
+ 65 a Ontinyent
Grau en Informació i Documentació 50
Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis 50
Grau en International Business / Negocis Internacionals 150
Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures 100
Grau en Logopèdia 80
Grau en Matemàtiques 85
Grau en Medicina 320
Grau en Mestre/a en Educació Infantil 300
+ 50 a Ontinyent
Grau en Mestre/a en Educació Infantil en Ontinyent 50
Grau en Mestre/a en Educació Primària 500
Grau en Nutrició Humana i Dietètica 144
Grau en Odontologia 80
Grau en Òptica i Optometria 50
Grau en Pedagogia 160
Grau en Periodisme 2021 80
Grau en Podologia 60
Grau en Psicologia 450
Grau en Química 168
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 250
Grau en Sociologia 75
Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Alemany
25
Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Anglès
50
Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Francès
25
Grau en Treball Social 230
Grau en Turisme 150