Contingut caducat
alumnes

Els alumnes que hagen sol·licitat, dins del termini i en la forma escaient, la “visualització d'examen” hauran d'acudir el dia 28 de septiembre de 2020 a les 12:00 hores.

La visualització dels exàmens es realitzarà en l'Edifici del Rectorat de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13), 5ª planta, sala 5B.