Divulgació científica

D'igual manera que les activitats de recerca i de transferència de coneixement pròpiament dites, la divulgació d'aquestes activitats, i dels resultats que se n’han obtingut, constitueix també un objectiu estratègic de la Universitat de València.

La divulgació de la ciència, pe les seues especials característiques, requereix mitjans i personal especialitzat que permeten transmetre adequadament conceptes molt complexos, amb una metodologia ajustada al públic objectiu a què es dirigeix.

La Universitat de València disposa de diversos instruments de divulgació científica, que es complementen i es potencien entre si, coordinats sota les directrius generals del Vicerectorat de Recerca i Política Científica:

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i). Càtedra de Divulgació de la Ciència: duu a terme accions tan diferents com ara exposicions, documentals, audiovisuals, col•loquis, conferències, taules rodones, activitats per a joves estudiants de secundària i batxillerat, convocatòries de premis i, en conclusió, qualsevol activitat que tinga com a conseqüència obrir camins a la difusió de la cultura científica.
  • RODERIC (Repositori d'Objectes Digitals per a l'Ensenyament, la Recerca i la Cultura): és el repositori institucional de la UV. Es concep com una finestreta única per a l'accés i la difusió de la producció digital de la UV. RODERIC respon al compromís de la UV amb el moviment d'accés obert al coneixement adquirit amb la seua adhesió a la Declaració de Berlín (30 de setembre de 2008).
  • Infouniversitat, secció Ciència: és el periòdic digital de la UV, amb una secció especialitzada en ciència.
  • Mediauni, canal Recerca: és la plataforma de ràdio i televisió de la UV, amb un canal especialitzat en recerca.
  • Revista Mètode: és una publicació trimestral de divulgació de la ciència, publicada simultàniament en espanyol i en català. El seu objectiu és fer arribar la ciència a la societat, fomentant el debat i la reflexió crítica sobre qüestions d'actualitat científica.