Grup interacció humà-robot - HRI

Referència del grup:

GIUV2020-482

 
Descripció de l'activitat investigadora:

El grup HRI centra la seua investigació en el desenvolupament de sistemes i algoritmes intel·ligents d’interacció humà-robot, en els àmbits de la robòtica mòbil, industrial i col·laborativa. L'objectiu principal és aprendre els principis fonamentals per realizar tasques de diversa naturalesa (conducció de vehicles, manipulació d'objectes, tractament superficial, etc.), predir la intenció de l'humà en situacions on existeix un control compartit i donar una assistència personalitzada capaç d'adaptar-se a les condicions canviants de l'entorn i del propi operari humà, regulant el nivell d'autonomia del sistema intel·ligent d'assitència. Cal destacar les línies d’investigació en teleoperació assistida mitjançant retroalimentació hàptica i audiovisual (HAV feedback), els sistemes avançats d’assistència a la conducció (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) en vehicles i sistemes de transport intel·ligents (ITS), a més de la cooperació activa i el control compartit entre un operador humà i un sistema robotitzat en aplicacions industrials.

 
Pàgina Web:

No indicada

 
Objectius cientificotècnics:
  • Desenvolupament de sistemes i algoritmes intel·ligents d'interacció humà-robot
  • Predicció de la intenció de l'humà per regular el nivell d'autonomia del sistema d'assitència
  • Teleoperació assistida mitjançant retroalimentació hàptica i audiovisual
  • Desenvolupament de solucions científico-tècniques avançades en aplicacions robòtica industrial, mòbil i col·laborativa
 
Línies d'investigació:
  • Sistemes intel·ligents d'interacción humà-robot. L'objectiu principal és aprendre els principis fonamentals per realizar tasques de diversa naturalesa (conducció de vehicles, manipulació d'objectes, tractament superficial, etc.), predir la intenció de l'humà en situacions on existeix un control compartit i donar una assistència personalitzada.
  • Control i navegació autònoma. Desenvolupament d'algoritmes de control automàtic de sistemes robotitzats i de conducció autònoma de vehicles en entorns no estructurats, utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Vicent Girbes JuanDirector-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Equip d'investigació
Daniel Cervantes PérezMembre UVEG-Valencia Investigador-a no Doctor-a UVEG A1
Joaquín Pérez SolerCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a