Centre d'estudis sobre cultura, poder i identitats - CECPI

Referència del grup:

GIUV2015-256

 
Descripció de l'activitat investigadora:
El centre de recerca té com a objecte d'estudi de la cultura en un sentit ampli i des d'una perspectiva multidisciplinar incorporant les aportacions de la sociologia, de l'antropologia, la història o els cultural studies. Particularment s'adreçaria a analitzar les relacions entre les pràctiques culturals, el poder, les identitats i el canvi social. Els objectius de recerca del centre són les següents: 1. Anàlisi de la cultura, les practiques culturals i el canvi social: estudi de les transformacions de la societat contemporània des de la perspectiva de la sociologia de la cultura, del sorgiment de noves pràctiques de creació, l'efecte cohort en el canvi de les pràctiques culturals, el sorgiment de noves comunitats de consum cultural i l'expansió d'aquestes pautes cap a altres esferes socials (artistització) o bé l'entrada de lògiques pròpies d'altres camps en l'esfera cultural (digitalització, polítització, etc). 2. Anàlisi de les pràctiques esportives i d'oci: estudi de les noves pautes de pràctica esportiva, de la relació entre canvi social, cohesió social i esport, de la relació entre institucions del camp esportiu i el camp polític, econòmic. Recerca sobre la transformació...El centre de recerca té com a objecte d'estudi de la cultura en un sentit ampli i des d'una perspectiva multidisciplinar incorporant les aportacions de la sociologia, de l'antropologia, la història o els cultural studies. Particularment s'adreçaria a analitzar les relacions entre les pràctiques culturals, el poder, les identitats i el canvi social. Els objectius de recerca del centre són les següents: 1. Anàlisi de la cultura, les practiques culturals i el canvi social: estudi de les transformacions de la societat contemporània des de la perspectiva de la sociologia de la cultura, del sorgiment de noves pràctiques de creació, l'efecte cohort en el canvi de les pràctiques culturals, el sorgiment de noves comunitats de consum cultural i l'expansió d'aquestes pautes cap a altres esferes socials (artistització) o bé l'entrada de lògiques pròpies d'altres camps en l'esfera cultural (digitalització, polítització, etc). 2. Anàlisi de les pràctiques esportives i d'oci: estudi de les noves pautes de pràctica esportiva, de la relació entre canvi social, cohesió social i esport, de la relació entre institucions del camp esportiu i el camp polític, econòmic. Recerca sobre la transformació de l'espai urbà en un espai d'oci i de les ciutats com escenari i productors de noves pràctiques socials que reconfiguren les estructures urbanes i els seus usos. 3. Anàlisi del poder i dels intel·lectuals: Estudi de la relació entre poder i cultura com a mecanisme de control i normalització i jerarquització o bé les dinàmiques de resistència cultural dels antics i nous moviments socials. Investigació de les interrelacions i dependències entre el camp polític, intel·lectual i cultural i del seu rol front a la reproducció i canvi social. 4. Anàlisi de la cultura festiva i el patrimoni cultural: estudi del desenvolupament de la cultura festiva, del rol social de les tradicions culturals i dels processos de modernització dels esdeveniments festius en el marc dels processos de globalització cultural. Anàlisi dels processos de construcció d'una memòria cultural i de la valorització del patrimoni cultural en funció de la construcció de les identitats locals i territorials, especialment en contextos de pluralitat cultural. 5. Anàlisi de la cultura, territori i les identitats nacionals: estudi de la relació entre les identitats nacionals i culturals, de les configuracions polítiques culturals, de la política sub-estatals i el federalisme, així com el seu rol en el desenvolupament econòmic i social i de la generació de marques territorials en un marc globalitzat (place branding), aplicat especialment al país Valencià. 6. Anàlisi de la cultura política, la memòria històrica i les identitats: Estudi de la relació entre el marc socio-històric i la cultura política. 7. Anàlisi de les polítiques, les institucions i les organitzacions culturals: estudi de les polítiques culturals territorials i locals com a sistemes de governança i d'interrelació entre agents culturals i del seu rol en la configuració d'identitats col·lectives i com a mecanismes de desenvolupament de districtes artístics, de potenciació dels sectors i de foment de les professions creatives. Estudi dels discursos i de les praxis de les institucions culturals, públiques, privades i del tercer sector i, en concret, dels museus i altres entitats representatives del camp autònom de la cultura. 8. Anàlisi de l'impacte de les noves tecnologies en la cultura: Estudi sobre les noves pràctiques culturals en el marc digital. Estudia del impacte de les noves tecnologies en els mecanismes de poder i control social i cultural.
[Llegir més][Ocultar]
 
Pàgina Web:

No indicada

 
Objectius cientificotècnics:
  • Dede la perspectiva de la sociologia de la cultura, l'antropologia cultural, els estudis culturals, analitzar la cultura, el poder i les identitats
 
Línies d'investigació:
  • Anàlisi de la cultura, les practiques culturals i el canvi social. Estudi de les transformacions de la societat contemporània des de la perspectiva de la sociologia de la cultura, del sorgiment de noves pràctiques de creació, l´efecte cohort en el canvi de les pràctiques culturals i la irrupció de noves comunitats de consum cultural.
  • Anàlisi de les pràctiques esportives i d'oci. Estudi de les noves pautes de pràctica esportiva, dels la relació entre canvi social, cohesió social i esport, de la relació entre institucions del camp esportiu i el camp polític i econòmic.
  • Anàlisi del poder i dels intel·lectuals. Estudi de la relació entre poder i cultura com a mecanisme de control i normalització i jerarquització o bé les dinàmiques de resistència cultural dels antics i nous moviments socials. Investigació de les interrelacions i dependències entre el camp polític, intel·lectual i cultural.
  • Anàlisi de la cultura festiva i el patrimoni cultural. Estudi del desenvolupament de la cultura festiva, del rol social de les tradicions culturals i dels processos de modernització dels esdeveniments festius en el marc dels processos de globalització cultural. Anàlisi dels processos de construcció d'una memòria cultural i del patrimoni cultural.
  • Anàlisi de la cultura, territori i les identitats nacionals. Estudi de la relació entre les identitats nacionals i culturals, de les configuracions polítiques culturals, de la política sub-estatals i el federalisme així com el seu rol en el desenvolupament econòmic i social i de la generació de marques territorials en un marc globalitzat (place branding).
  • Anàlisi de la cultura política, la memòria històrica i les identitats. Estudi de la relació entre el marc socio-històric, la memoria històrica i la cultura política.
  • Anàlisi de les polítiques, les institucions i les organitzacions culturals. Estudi de les polítiques culturals territorials i locals com a sistemes de governança i d'interrelació entre agents culturals i del seu rol en la configuració d'identitats col·lectives i com a mecanismes de desenvolupament de districtes artístics.
  • Anàlisi de l'impacte de les noves tecnologies en la cultura. Estudi sobre les noves pràctiques culturals en el marc digital. Anàlisi de l'impacte de les noves tecnologies en els mecanismes de poder i control social i cultural.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Joaquim Rius UlldemolinsDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
Antonio Ariño VillarroyaMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Ricardo Klein CaballeroMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Ramón Llopis GoigMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Maria Teresa Ojeda MataMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Juan Pecourt GraciaMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Alejandro PizziMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Juan Antonio Rodríguez del PinoMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Zira Box VarelaCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Pau Caparrós GironésCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
Verónica Gisbert GraciaCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Albert Moncusi FerreCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Francisco David Muñoz RodríguezCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Sandra Obiol FrancésCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Arturo Rubio ArosteguiCol·laborador-a UNEBRIJA-Madrid Professor-a
Beatriz Santamarina CamposCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Alicia Villar AguilésCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Equip de Treball
María Patricio MuleroEquip de Treball FRA-univ-paris8 professor ajudant-a