Metabolisme primari i enginyeria metabòlica vegetal - MePiVe

Referència del grup:

GIUV2013-155

 
Descripció de l'activitat investigadora:

L'estudi del metabolisme està emergint com una àrea central de la biologia vegetal degut a l'interès creixent per temes com l'augment de la producció agrícola, la bioenergia, l'explotació de la biodiversitat química de les plantes o l'obtenció de fitonutrients. La manipulació del metabolisme vegetal per aconseguir algunes de les aplicacions esmentades, necessita en primer lloc tenir un coneixement precís del funcionament de les rutes metabòliques i de les xarxes que les connecten. La nostra recerca se centra en caracteritzar funcionalment rutes del metabolisme primari vegetal combinant aproximacions de tipus metabolòmic, bioinformàtic, proetòmic i genòmic. A més a més, tractem de dilucidar les xarxes metabòliques que conecten les distintes rutes i com interaccionen amb el desenvolupament de les plantes. En aquest moments estem interessats en l'estudi de rutes metabòliques plastidials com la ruta glicolítica o la ruta fosforilativa de biosíntesi de serina.

 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Caracterització funcional de rutes del metabolisme primari vegetal i de les xarxes que conecten aquest amb el desenvolupament
 
Línies d'investigació:
  • Ruta glicolítica plastidial, ruta fosforilativa de biosíntesi de serina, fotorespiració i canvi climàtic. Estamos caracterizando la ruta fosforilativa de biosíntesis de serina y la ruta glicolícata plastidial. El conocimiento básico de estas rutas servirá para aumentar la calidad nutricional de los cultivos.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Roque Luís Ros PalauDirector-a UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Equip d'investigació
María Flores TorneroMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Atracció de Talent
Jesús Muñoz BertomeuMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Ester Pérez LorencesMembre UVEG-Valencia Catedràtic-a d'Universitat
Begoña Renau MorataMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a