Observatori de les dues cultures - O2C

Referència del grup:

GIUV2013-170

 
Descripció de l'activitat investigadora:

L'Observatori de les Dues Cultures és un grup d'investigació multidisciplinari format per investigadors en comunicació de la ciència. El seu principal objectiu és analitzar el tractament de la ciència en els mitjans de comunicació, des del punt de vista de dues visions contraposades en la societat: la científica i la humanística. L'Observatori de les Dues Cultures es posa en marxa des de l'equip de la revista Mètode, amb l'objectiu d'unir la pràctica de la comunicació de la ciència amb l'estudi i la reflexió sobre ella. La revista Mètode, publicació trimestral editada per la Universitat de València i dirigida pel periodista i biòleg Martí Domínguez, va nàixer el 1992 amb l'objectiu de fer arribar la ciència a la societat, fomentant el debat i la reflexió crítica sobre qüestions d'actualitat científica.

 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Anàlisi de les bones praxis periodístiques
 
Línies d'investigació:
  • La ciència i la premsa: anàlisi del tractament informatiu científic en els mitjans de comunucación. Els mitjans de comunicació són una eina clau en la difusió del coneixement. Analitzar com els mitjans tracten la informació científica i ambiental ens ajuda a comprendre com la societat rep el missatge científic, i ens permet elaborar propostes de millora de la difusió del coneixement.
 
Components del grup:
Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Martín Domínguez RomeroDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Manuel Porcar MirallesCol·laborador-a UVEG-Valencia Investigador-a contractat-ada doctor-a Indefinit-da
Equip de Treball
Ana María Mateu GarcíaEquip de Treball UVEG-Valencia Escala Tècnica Superior d'Informació
Lucía Sapiña GarcíaEquip de Treball UVEG-Valencia Professor-a Associat-da