Filtrar grups
Nota: El cercador distingeix les titlles
Referència Acrònim Nom Director-a
GIUV2017-357 ÁGORA Història, pràctiques actuals i nous desafiaments de la trànsferencia del coneixement científic Aurora M. Gonzalez Teruel
GIUV2018-414 PIM Mercat financer i dret del consum Beatriz Belando Garín
GIUV2013-026 EMPRECOOP Emprenedoria i Direcció d'Empreses Cooperatives i de l'Economia Social Joan Ramón Sanchis Palacio
GIUV2013-031 DITIPS Dissenys i tècniques d'investigació en Psicologia Social Sergio Murgui Pérez
GIUV2013-033 INNOMARK Grup d'investigació en màrqueting i innovació en comerç i serveis Irene Gil Saura
GIUV2013-043 LABORUM3.0 Grup d'investigació sobre transformacions en dret del treball i de la seguretat social José María Goerlich Peset
GIUV2013-101 GPF Grup de recerca sobre persona i famlilia José Ramón de Verda Beamonte
GIUV2013-106 DERSOCOM Dret de Societats Comparat José Miguel Embid Irujo
GIUV2013-109 GICC Grup d'Investigació en Cultura Científica Trinidad Carolina Moreno Castro
GIUV2013-118 GEVDPE Grup Valencià d'Estudi del Dret Privat Europeu Javier Plaza Penadés
GIUV2013-146 MARKINADIS Grup de recerca en màrqueting, internacionalització i gestió del canal de distribució Alejandro Mollá Descals
GIUV2013-148 CSE Grup de Recerca sobre Drets Humans i Carta Social Europea María del Carmen Salcedo Beltrán
GIUV2013-004 MC2 Mètodes cuantitatius per a la medició de la cultura i l´educació Vicente Coll Serrano
GIUV2013-008 UNIPSICO Grup de recerca psicosocial de la conducta organitzacional Pedro Rafael Gil Monte
GIUV2013-050 ECOLAB Unitat de investigació d'economia del treball i política laboral Josep Banyuls Llopis
GIUV2013-058 InMIDE Grup d'Investigació en Migració i Processos de Desenvolupament Joan Lacomba Vázquez
GIUV2013-071 ESDESOST Estudis de Sostenibilitat Josep Ernest García García
GIUV2013-090 MedArb MedArb Silvia Barona Vilar
GIUV2013-099 OMMEE Optimització i Models Matemàtics per a l'Economia i l'Empresa Vicente Liern Carrión
GIUV2013-117 GRECO Estratègia, Competitivitat i Innovació César Camisón Zornoza
GIUV2013-120 UIPD Unitat d'Investigació de Psicologia de l'Esport Isabel Balaguer Solá
GIUV2013-121 CONTD Continguts i formats audiovisuals Miquel Francés Doménech
GIUV2013-142 LEGAMBIENTAL Regulació Mediambiental, Energètica i del Territori Inmaculada Revuelta Pérez
GIUV2013-163 ETICCs Grup d'Estudis Tributaris Internacionals, Constitucionals i Comparats Francisco A. García Prats
GIUV2013-170 O2C Observatori de les Dues Cultures Martín Domínguez Romero
GIUV2013-176 MEDIAFLOWS Continguts digitals i fluxos comunicatius Guillermo López García
GIUV2014-185 POpE Opinió Pública i Eleccions José Manuel Pavía Miralles
GIUV2014-189 GIBUV Grup d'Investigació en Bioètica de la Universitat de València Juan Carlos Siurana Aparisi
GIUV2014-192 CEMUVIG Centre d'Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere Elena Martínez García
GIUV2014-196 INGLOBEST Internacionalització, globalització i estratègia de la empresa José Pla Barber
GIUV2014-199 INTECO Grup de Recerca en Integració Econòmica Cecilio Ricardo Tamarit Escalona
GIUV2014-202 GENDESPOL Desigualtats socio-econòmiques i polítiques públiques amb perspectiva de gènere Gabriela Moriana Mateo
GIUV2013-182 DEM+ Grup d´investigació sobre poder constituent i nou constitucionalisme Albert Noguera Fernández
GIUV2014-205 GESTOR Geoestratègia organitzacional, clústers i competitivitat Francisco Puig Blanco
GIUV2015-232 G-DESC Drets econòmics, socials i culturals: efectivitat i exigibilitat María José Añón Roig
GIUV2015-233 REGULATION El dret de la regulació econòmica Andrés Boix Palop
GIUV2015-242 NCPJ Nous conflictes i procés judicial Manuel Ortells Ramos
GIUV2015-244 CES Comportament econòmic-social M Desamparados Urbano Salvador
GIUV2015-248 OPAVAL Observatori Polític Autonòmic Valencià Pablo Oñate Rubalcaba
GIUV2015-261 DERPEligro Grup d'investigació sobre Dret penal de la perillositat Vicente Alberto Alonso Rimo
GIUV2015-267 AEMES Agents econòmics i mercat en el marc jurídic de l'estat social Carmelo Lozano Serrano
GIUV2016-270 clrfoguit Règim jurídic constitucional de les llibertats, el govern obert i l'ús de les noves tecnologies Lorenzo Cotino Hueso
GIUV2016-269 DSGMROIEC Desenvolupament sostenible, governança mundial i regional, ordre internacional i europeu contemporanis Valentín Enrique Bou Franch
GIUV2016-284 GPS+D Grup de geoestratègia per a la pau, la seguretat i la defensa M.Consuelo Ramón Chornet
GIUV2016-297 ECONCULT Unitat d'investigació en economia de la cultura i turisme Pau Rausell Koster
GIUV2016-318 EvalPub Avaluació Econòmica Pública Rafael Granell Pérez
GIUV2015-223 EMPINNOVA L' empresa innovadora Joaquín Alegre Vidal
GIUV2015-225 META Management Reporting, Transparència, Educació Comptable i Fiabilidad de la Informació Financera Juan Luis Gandía Cabedo
GIUV2015-227 TMT_BS Grup d'investigació sobre equips de direcció, estrategia d'empresa i govern corporatiu Vicente Safón Cano
GIUV2015-257 QUALITY Gestiò de la qualitat, innovaciò i aprenentage María Dolores Moreno Luzón
GIUV2016-315 EHVALENCIA Desenvolupament Econòmic en Perspectiva Històrica Daniel Aurelio Tirado Fabregat
GIUV2015-240 HISCOMECU Grup d'investigació en història de la comunicació i de la cultura mediàtica Francesc Andreu Martínez Gallego
GIUV2015-241 GESinn Grup d'Estudis Socials Intervenció i Innovació José Javier Navarro Pérez
GIUV2015-254 JOCASOT Joves, canvi social i treball Anna Giulia Ingellis
GIUV2016-268 EDIFICA Avaluació i divulgació de la ciència, foment del coneixement de les metodologies d'investigació i comunicació acadèmica Gregorio González Alcaide
GIUV2016-300 MIDICO Migracions, diversitat i cohesió social Francisco José Torres Pérez
GIUV2015-256 CECPI Centre d'Estudis sobre Cultura, Poder i Identitats Joaquim Rius Ulldemolins
GIUV2016-322 Polibienestar Grupo de Investigació en Polítiques de Benestar Social - Polibenestar Jorge Garcés Ferrer
GIUV2016-326 TCr Teoria crítica Benno Herzog
GIUV2016-321 SGyDF Seguretat global i drets fonamentals Jose Luis Gonzalez Cussac
GIUV2016-332 PEPL Parlamentarisme espanyol en el primer Liberalisme Carlos Tormo Camallonga
GIUV2016-342 MULTIHURI Grup d'investigació sobre Drets Humans, Migracions i Convivència Angeles Solanes Corella
GIUV2017-348 DERMERFIN Dret dels mercats financers: banca, borsa i assegurances Rafael Marimon Dura
GIUV2017-351 INCLUSIVE Instruments publics de protecció social i politiques inclusives Maria Belen Cardona Rubert
GIUV2017-356 HURIGLO Drets humans i democràcia inclusvia en un món global Fco.Javier De Lucas Martin
GIUV2017-361 GEPOLCOM Grup d'estudis Europeus de Seguretat i Defensa Antonio Carlos Garcia Rivero
GIUV2017-362 GREP Grup d'elits i partits Oscar Barbera Areste
GIUV2016-325 INTERBIDE Biodret: Grup de recerca interdisciplinar Carmen Yolanda Garcia Ruiz
GIUV2016-323 VIO-STRAT VIO - STRATEGY Research Group (Estratègies avançades d'investigació en violència familiar i de gènere) Enrique Gracia Fuster
GIUV2017-352 PR_EMPLOY Investigació psicosocial en Empleabilitat i Orientació i Inserció laboral dels joves Jose Ramos Lopez
GIUV2017-366 GROUPNIT Treball col·laboratiu en entorns virtuals Ana Zornoza Abad
GIUV2016-324 SIV Servei, Innovació, Valor Amparo Cervera Taulet
GIUV2016-328 InnSpace Innovació, i-Space i empreniment Clara Martínez Fuentes
GIUV2016-334 AUDIT Auditoria i assegurament dels informes corporatius Maria Antonia Garcia Benau
GIUV2017-363 CONCORDIA Unitat d'Investigació en Economia Social, Cooperatives, Innovacions Socials i Polítiques Públiques Rafael Chaves Ávila
GIUV2017-367 eMARKETING Grup d'investigació en Màrqueting electrònic Carla Ruiz Mafe
GIUV2017-368 DIGIMK.COM Marketing digital i comunicació Jose Enrique Bigne Alcañiz
GIUV2017-360 UISYS Unitat d'Informació i Recerca Social i Sanitària Juan Carlos Valderrama Zurián
GIUV2017-377 IPRODES Investigació en Processos de Desigualtat Rafael Castello Cogollos
GIUV2017-382 DPC Tendències actuales al Dret penal i la Criminologia: Prevenció i garanties penals Lucia Martínez Garay
GIUV2017-379 SESOCO Grup de recerca en serveis socials comunitaris Jose Vicente Pérez Cosin
GIUV2017-384 NETCOMPVAL Col·laboració empresarial i xarxes emprsarials: perspectives contractuals, societaria, IPR, concursal i dret de la competència Juan Ignacio Ruiz Peris
GIUV2017-388 GICEEX Grup de Recerca en Comportament Estratègic i Experimental Penélope Hernández Rojas
GIUV2017-391 ITA Invetigació tributària aplicada Ana Maria Juan Lozano
GIUV2017-399 WIP Benestar, assegurançes i pensions María Dolores Mas Badia
GIUV2017-403 RRHHCIRO Grup de recerca en estratègia de recursos humans, gestió del coneixement i comportament innovador i emprenedor Francisco Balbastre Benavent
GIUV2018-406 MIEM Mercat Inmobiliari i Economia Monetaria Manuel Sanchís Marco
GIUV2018-415 eCompleX Economia i Complexitat José Rodolfo Hernández Carrión
GIUV2018-417 PROYTEF Procés i tutela efectiva Francisco Javier Jiménez Fortea
GIUV2018-428 APERTURISM Gestió Pública del Turisme Rosa María Yagüe Perales
GIUV2018-432 Derglo Drets Humans i Globalització Ana Paz Garibo Peyró
GIUV2018-433 PYMEMCO PIMES, Emprenedoria i Consultoria per a la Gestió d'Empreses Salvador Roig Dobón
GIUV2018-436 MarkAp Màrqueting Aplicat al Comportament del Consumidor Ines Kuster Boluda
GIUV2018-437 POMA Grup d'Investigació en Posicionament i Marca Natalia Meliana Vila López
GIUV2019-444 derempresa Dret de l'empresa María Pilar Alguacil Marí
GIUV2019-443 EFEN Economia financera i finances de l´energia Angel Pardo Tornero
GIUV2019-447 CITur Cinema, imaginari i turisme Antonia del Rey Reguillo
GIUV2019-440 GRIDET Grup d'Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València Ricardo Juan Calvo Palomares
GIUV2019-451 REDEPOL Religió, Dret i Política Jose Landete Casas
GIUV2020-473 DESC.LABOR Desconnexió digital Francisco Trujillo Pons
GIUV2019-466 DEMOVAL Grup d'anàlisi i investigació demogràfica de la població valenciana Carles Xavier Simó Noguera
GIUV2020-470 CREAMARKT Economia creativa i mercats culturals Manuel Cuadrado Garcia
GIUV2020-471 INCOTRAD Informació corporativa: Transparència I Divulgació Begoña Giner Inchausti
GIUV2020-472 FINECO Qualitat i efectes econòmics de la informació financera: regulació, auditoria, gestió interna i entorn institucional Araceli Mora Enguidanos
GIUV2020-474 COMINBRAND Comunicació, innovació i branding: un enfocament basat en el comportament del consumidor, cultura i gènere Maja Seric