Filtrar grups
Nota: El cercador distingeix les titlles
Referència Acrònim Nom Director-a
GIUV2013-035 LICAMEHD Literatura Catalana Medieval i Humanitats Digitals Roser Anna Cantavella Chiva
GIUV2013-039 ELEAM Estudis sobre la llengua espanyola a Amèrica M. Milagros Aleza Izquierdo
GIUV2013-044 MUPART Memòria i significat: ús i percepció dels vestigis del passat en l'àmbit valencià de l'Edat Mitjana i Moderna Amadeo Serra Desfilis
GIUV2013-045 GRANVELLE Edició i Estudi de l'Epistolari d'Antoine Perrenot de Granvelle Julia Benavent Benavent
GIUV2013-051 EFRAREME Estudis francesos literaris i traductològics: recepció i mediació Evelio Miñano Martínez
GIUV2013-054 GIRHTC Grup d'Investigació en Retòrica, Humanisme i Tradició Clàssica Ferran Grau Codina
GIUV2013-055 AAEM Art i Arquitectura a l'Edat Moderna Mercedes Gómez-Ferrer Lozano
GIUV2013-062 LLICVALSOR Llengua, Literatura i Cultura Valenciana del Segle d'Or a la Renaixença Vicent Josep Escartí Soriano
GIUV2013-078 RIALE Relacions interculturals Alemanya-Espanya Berta Raposo Fernández
GIUV2013-080 HISLEDIA Història i Historiografia de la Llengua Castellana en la seua Diacronia M. José Martínez Alcalde
GIUV2013-083 BATWoW Dones Escriptores Transatlàntiques Britàniques i Americanes M. José Coperías Aguilar
GIUV2013-089 RIUMED Hidrologia Mediterrània Ana Camarasa Belmonte
GIUV2013-137 FonCat Fonètica i Fonologia del Català Jesús Jiménez Martínez
GIUV2013-144 Hybrida Hibridacions culturals i identitats migrants Domingo Pujante González
GIUV2013-012 CiTrans Comunicació intercultural i traducció Juan José Martínez Sierra
GIUV2013-007 GLCC Grup de Literatura Catalana Contemporània Vicent Simbor Roig
GIUV2013-034 GIRLC Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques Jordi Redondo Sánchez
GIUV2013-037 HistConcep Història Conceptual i crítica de la Modernitat Faustino Oncina Coves
GIUV2013-056 Val.Es.Co. València Espanyol col·loquial Emilio Antonio Briz Gómez
GIUV2013-060 GEHTD Grup d'estudis històrics sobre les transicions i les democràcies Aurora Bosch Sánchez
GIUV2013-064 ELITE-PAC Escriptures Literàries: Patrimoni i Actualitat Juan Oleza Simó
GIUV2013-086 LINDICO Lingüística, discurs i cognició Beatriz Gallardo Paúls
GIUV2013-088 CyD Cultura i Desenvolupament Nuria Girona Fibla
GIUV2013-091 TCE Teatre contemporani europeu (segles XVIII-XXI): Critica, recepció i trasnacionalitat Ignacio Ramos Gay
GIUV2013-092 GRETRALIGREHIMP Grup de Recerca i Traducció de Literatura Grega d'època Hel·lenística i Imperial Jorge Luis Sanchis Llopis
GIUV2013-094 ARSMAYA Grup de recerca en art, arqueologia i patrimoni cultural Cristina Vidal Lorenzo
GIUV2013-122 MIETIC Mètodes d'Investigació en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació Jesús Modesto Suárez Rodríguez
GIUV2013-124 ETIDEMO Grup d'Investigació en Ètiques Aplicades i Democràcia Adela Cortina Orts
GIUV2013-127 InterCom Interculturalitat i Comunicació Jenaro Talens Carmona
GIUV2013-138 CUDIDE Grup de Recerca Cultura, Diversitat i Desenvolupament Carmen Carmona Rodríguez
GIUV2013-139 CIAO Consorci Italianista d' Anàlisis i Estudi d' Obres Literaries Juan Carlos de Miguel Canuto
GIUV2013-145 CiSEM Cultures i Societats de l'Edat Mitjana Antoni Josep Furió Diego
GIUV2014-186 CCSS Crítica i sabotatge Manuel Asensi Pérez
GIUV2014-188 PRESEVAL Projecte per a l'Estudi Sociolingüístic de l'Espanyol de València José Ramón Gómez Molina
GIUV2014-190 SILVAGroup Grup de Suport a la Recerca en l'Anàlisi de la Variació Lingüística Francisco Miguel Ivorra Pérez
GIUV2014-203 GECOHIS Gènere, Coneixement, Història i Subjectivitat Mónica Bolufer Peruga
GIUV2014-209 CLIMAMET Grup d´investigació del canvi climàtic, riscos meteorològics e inputs al sistema hidrològic en el Mediterrani María José Estrela Navarro
GIUV2015-213 PREMEDOC Prehistòria de la Mediterrània Occidental Valentín Villaverde Bonilla
GIUV2015-214 UDERVAL Unitat de Desenvolupament Rural i Avaluació de Politiques Públiques Javier Esparcia Pérez
GIUV2014-201 GIRHA Grup d'Innovació de Recursos en Història Antiga César Sierra Martín
GIUV2013-150 VSD El valencià: diacronia, sincronia, teoria gramatical, variants pròpies, onomàstica Abelard Saragossa Alba
GIUV2013-151 Histradcyt History of the scientific translation and technical from French to Spanish María Julia Pinilla Martínez
GIUV2015-220 HISCUCON Història social i cultural de la contemporaneitat Ismael Saz Campos
GIUV2015-222 GRAM Grup de Recerca en Arqueologia del Mediterrani Pedro Pablo Ripollés Alegre
GIUV2015-224 VALuART València, Universitat i Art. Art, Cultura i Societat en Espanya, de 1750 a l'actualitat Rafael Gil Salinas
GIUV2015-229 GRIS19 Grup d'investigació sobre el segle XIX. Reforma i revolució a Europa i Amèrica (1763-1918) María Ivana Frasquet Miguel
GIUV2015-251 VLC_LAB Grup d'Investigació en Filosofia Analítica Josep Corbí Fernandez de Ibarra
GIUV2016-296 INNODES Innovació i Desenvolupament Local Julia Salom Carrasco
GIUV2016-313 MEDHISMO El mediterrani hispànic a l'època moderna Ricardo Franch Benavent
GIUV2015-230 GENTEXT Grup d'investigació sobre gènere i (des)igualtat social i sexual José Santaemilia Ruiz
GIUV2015-239 FRASCAE Fraseologia contrastiva Alemany - Espanyol Herbert Holzinger
GIUV2015-245 GENDIGIT Gèneres digitals: anàlisi de la producció i recepció lingüistiques Francisca Antonia Suau Jiménez
GIUV2015-259 METALEXICA Lexicografia i Lingüística Contrastiva Cesáreo Calvo Rigual
GIUV2015-264 EMO-FUNDET Emoció i llenguatge al treball: La funció discursiva emotiva/evaluativa en diferents textos i contextos: Projecte Persuasió Ana Belén Cabrejas Peñuelas
GIUV2016-302 GRENIC Grup d'estudis sobre nous imaginaris culturals: espiritualitats, turisme i cos María José Albert Rodrigo
GIUV2015-228 LABORART Laboratori de conservació, estudi i aportació metodològica de la restauració en la història de l'art M. Antonia Gómez Rodrigo
GIUV2016-329 DIVFOREVA Diversitat i evaluaciò en la formaciò al llarg de la vida Amparo Perez Carbonell
GIUV2017-354 LAP Literatura, art i espectacle Laura Monros Gaspar
GIUV2017-355 GRATUV Grup de Recerca i Acció Teatral de la Universitat de València Carmen Morenilla Talens
GIUV2017-345 EVLA Estudi de fenòmens de violència en la literatura de parla alemanya Brigitte Jirku
GIUV2016-343 SEDER Erosió i Degradació del Sòl Artemio Cerda Bolinches
GIUV2017-346 APES Estudis de Cultura Visual Rafael Garcia Mahiques
GIUV2017-375 GDLS Govern i desenvolupament local sostenible Joaquin Farinos Dasi
GIUV2017-385 DIGRAM Discurs i Gramàtica M. Josep Cuenca Ordiñana
GIUV2017-387 ESTEPA Estudis del Territori, Paisatge i Patrimoni Jorge Hermosilla Pla
GIUV2018-425 CORPLING Lingüística de Corpus: desenvolupaments i aplicacions Carmen Gregori Signes
GIUV2017-397 VaLingCat Variació lingüística en català Andreu Senti Pons
GIUV2017-402 LOCSUS Grup de Recerca en Sostenibilitat Local i Regional Adrián Ferrandis Martínez
GIUV2018-409 MEDCOSVAL Canvi ambiental i acció antròpica en planas costaneres mediterrànies Pilar Carmona González
GIUV2018-410 MEDLIT Literatura Espanyola Medieval Marta Haro Cortés
GIUV2019-456a KV Kant-València Pedro Jesús Teruel Ruiz
GIUV2019-457 LENA Literatures ètniques nordamericanes Ana María Brígido Corachán
GIUV2019-458 CLiGIR La lingüística contrastiva de l'alemany i les llengües iberoromàniques Ferran Robles Sabater
GIUV2020-486 CULIVIAN Cultures Literàries i Visuals de l'Animal Claudia Alonso Recarte