XVI convocatòria de pràctiques externes Registre Mercantil de València
XVI Convocatòria de pràctiques externes Registre Mercantil de València

El Registre Mercantil de València ofereix 48 places de pràctiques externes extracurriculars per a estudiants de la Universitat de València, distribuïdes de la següent manera:

  • 21 plazas para ADE, ADE-Dret, Turisme-ADE, Economia i Finances i Comptabilitat.
  • 27 plazas para Dret, Dret-Criminologia i Dret-Ciències Polítiques.

IMPORTANT: el nombre de places de pràctiques podria modificar-se si canviaren les condicions sanitàries de la COVID.

Requisits de l’alumnat

Complir tots els requisits següents:

  1. Estar matriculat durant el curs acadèmic 2021/2022, en els graus o dobles graus que s’indiquen en la present convocatòria.
  2. Tindre superat el 50 per cent dels crèdits de la titulació, a data 1 de juliol de 2022.
  3. No haver sigut beneficiari amb anterioritat d’aquest programa de pràctiques externes en el Registre Mercantil de València.

Duració i calendari

204 hores (90 de formació i 114 de pràctiques) presencials distribuïdes segons el calendari que trobaràs en la convocatòria .

Dotación econòmica

550 € nets per a l’alumnat i pel total de la pràctica. Es donarà d’alta a l’alumnat en la Seguretat Social.

Presentació de sol·licituds

Fins al dia 26 de juny de 2022 en el següent formulari

 

Data De 7 de juny de 2022 a 26 de juny de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Online

 
Organitza

ADEIT.

 

Contacta practicas@adeituv.es

 
Més informació