Visita comitè avaluació externa
Visita de Comitè d'Avaluació Externa

Avaluarà les següents titulacions:

  • Grau ADE: Administració i Direcció d'Empreses
  • Grau en Finances i Comptabilitat
  • Grau en International Business / Negocis Internacionals

La Universitat de València rebrà la visita del comitè que, en el marc del programa de renovació de l’acreditació de títols universitaris, ha d’avaluar aquestes titulacions.

La Comissió d’Avaluació Externa, designada per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), està formada per membres de diferents universitats espanyoles. Durant la visita, els/les avaluadors/es s’entrevistaran amb diferents col·lectius involucrats amb els títols: estudiantat, professorat, equips directius, equips d'autoavaluació, ocupadors/es i egressats/des. 

 
Període de l'esdeveniment:
  • 18 d’octubre de 2021 de 09:00 a 20:00. Dilluns.
  • 25 d’octubre de 2021 de 16:00 a 20:30. Dilluns.
 

Lloc de realització En línia

 
Organitza

Unitat de Qualitat.

www.uv.es/uq

 

Contacta unitat.qualitat@uv.es