Comitè avaluació externa
Visita de Comitè d'Avaluació Externa

Avaluarà les següents titulacions:

  • Màster Universitari en Acció Social i Educativa
  • Màster Universitari en Història de la Formació en el Món Occidental
  • Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)

La Universitat de València rebrà la visita del comitè que, en el marc del programa de renovació de l’acreditació de títols universitaris, ha d’avaluar aquestes titulacions.

La Comissió d’Avaluació Externa, designada per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), està formada per membres de diferents universitats espanyoles. Durant la visita, els/les avaluadors/es s’entrevistaran amb diferents col·lectius involucrats amb els títols: estudiantat, professorat, equips directius, equips d'autoavaluació, ocupadors/es i egressats/des. 

 
Període de l'esdeveniment:
  • 18 de maig de 2021 de 09:00 a 20:00. Dimarts.
  • 21 de maig de 2021 de 08:00 a 15:00. Divendres.
 

Lloc de realització En línia

 
Organitza

Unitat de Qualitat.

www.uv.es/uq

 

Contacta unitat.qualitat@uv.es