Seminari de Política Econòmica
Seminari de Política Econòmica

El nou paquet de mesures urgents de política econòmica del govern: una valoració prèvia.

Ponents: Margarita Rohr y Ángel Soler

 

Data 13 d’abril de 2022 de 12:30 a 14:30. Dimecres.

 

Lloc de realització Facultat d´Economia, Aula 2P04

 
Organitza
 

Contacta aplicada@uv.es

 
Més informació