Seminari del máster en Política Econòmica i Economia Pública
Seminari del máster en Política Econòmica i Economia Pública

Polítiques d´ocupació de la UE: la concreció en l´àmbit local.

 

Data 24 de març de 2022 de 16:00 a 19:00. Dijous.

 

Lloc de realització Facultat d´Economia, Aula 2P04

 
Organitza
 

Contacta aplicada@uv.es

 
Més informació