Pràctiques extracurriculars al Valencia Digital Summit 2021

Els i les estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat de València podran participar en aquest esdeveniment internacional d'emprenedoria mitjançant la realització de pràctiques extracurriculars l'objectiu de les quals és oferir l'oportunitat de rebre formació i una experiència pràctica, desenvolupant competències i habilitats en l'organització d'aquesta mena d'esdeveniments.

Amb aquesta finalitat, s'ofereixen 50 places per a realitzar fins a un màxim de 20 hores durant els dies 15 i 16 de desembre de 2021, en horari de matí (de 07.30 a 15.30) o de vesprada (de 12.00 a 20.00). A més, abans de l'inici de l'esdeveniment, es durà a terme una formació de 4 hores de duració.

A tot l'estudiantat que complete les pràctiques extracurriculars, l'organització del Digital Summit 2021 li atorgarà un certificat acreditatiu de la seua participació.

Per a participar en aquesta convocatòria és necessari enviar emplenat el formulari de sol·licitud de l'Annex I a través d'una instància general de la seu electrònica de la Universitat de València dirigida a la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén) a través del tràmit “Digital Summit 2021”.

Més informació en la web del programa.

 

Data De 26 de novembre de 2021 a 10 de desembre de 2021. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Valencia Digital Summit 2021

 
Organitza

Unitat d'Emprenedoria (UVemprén).

 

Contacta uvempren@uv.es

 
Més informació