Ocupació i desenvolupament professional en l’Empresa Familiar.
Ocupació i desenvolupament professional en l’Empresa Familiar. Crèdits ECTS

UVocupació organitza el curs ‘Ocupació i desenvolupament professional en l’Empresa Familiar’ amb 2 crèdits ECTS i data de realització del 30 de març al 4 de maig de 2022. El període de matrícula romandrà obert fins a l’inici del curs.

Les empreses familiars (EF) representen un percentatge molt alt de l’activitat econòmica i de l’ús de les societats desenvolupades. Segons l’últim informe sobre l’Empresa Familiar, editat per l’Institut de l’Empresa Familiar (2015), aquestes organitzacions representen el 66% de l’ocupació a Espanya i generen el 57% de la riquesa.

 Així doncs, el més probable per a les persones titulades universitàries és que el seu desenvolupament professional es produïsca en el marc d’empreses de propietat i gestió familiar, i d’ací l’interés de conéixer-les en profunditat.

El curs té com a objectius generals:

•    Conéixer què i com són les EF, els diferents agents que intervenen en ella, la seua importància en l’economia i en l’ocupació del país, i les seues fortaleses i febleses.

•    Entendre el perfil de la cultura de les EF i saber encaixar laboralment per a aportar valor en elles i poder-se desenvolupar professionalment.

•    Adquirir l’habilitat de millorar l’ocupabilitat per a gestionar eficaçment la carrera laboral.

•    Generar oportunitats d’èxit en la consecució de l’ocupació en una EF.

•    Potenciar el talent personal assessorat per experts i expertes per a crear valor com a treballador/a en l’empresa familiar.

•    Desenvolupar la innovació a través de la gestió positiva dels conflictes en la EF.

Tots els mòduls del programa comptaran amb sessions de ‘mentoring’ per a la millora de l’ocupabilitat de l’alumnat inscrit.

El curs, que s’impartirà en modalitat online a través de l’Aula Virtual de la Universitat de València, té una duració de 20 hores lectives.

 

Data De 28 de febrer de 2022 a 30 de març de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Aula Virtual de la Universitat de València

 
Organitza

Universitat de València

Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius

Fundació General de la Universitat de València

UVocupació.

http://www.uv.es/uvocupacio

 

Contacta uvempleo@uv.es

 
Més informació