JENUI 2021
Jornades d'ensenyament universitari de la informàtica 2021

L'objectiu de les XXVII Jornades sobre l'Ensenyament Universitari de la Informàtica (JENUI 2021), promogudes per l'Associació d'Ensenyants Universitaris de la Informàtica (AENUI) i organitzades per l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV), és promoure el contacte, l'intercanvi i la discussió de coneixements i experiències entre professors universitaris d'Informàtica i grups de recerca, debatre sobre el contingut dels programes i els mètodes pedagògics emprats, així com materialitzar un fòrum de debat en el qual presentar temes i enfocaments innovadors orientats a millorar la docència de la Informàtica en les universitats.

 

Data De 7 de juliol de 2021 a 8 de juliol de 2021. 24h. Dimecres i dijous.

 

Lloc de realització ETSE-UV (Virtual)

 
Organitza

ETSE-UV

AENUI.

 

Contacta jenui2021@uv.es

 
Més informació