Portada Jornadas Economía Sostenible
I Jornades d'Economia Sostenible i Previsions Econòmiques

Un creixement econòmic inclusiu i sostingut impulsa el progrés, crea ocupacions de qualitat i millora els estàndards de vida, repartint més equitativament la riquesa i les oportunitats. Conèixer la conjuntura que travessa una economia, preveure com evolucionarà en el curt i mitjà termini i aprofundir en els efectes que això té en termes d'evolució de les desigualtats (de gènere, intergeneracionals o repartiment de la riquesa), les oportunitats (a l'escola o en el mercat laboral) o la qualitat mediambiental de l'entorn permet oferir una visió més holística del creixement.

Les I Jornades en Economia Sostenible i Previsions Econòmiques té com a objectiu presentar al conjunt de la societat i de la comunitat acadèmica algunes de les recerques i desenvolupaments metodològics que es venen desenvolupant en el marc del conveni subscrit entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Universitat de València per al desenvolupament de les previsions macroeconòmiques de l'economia valenciana.

 

Data 6 de juliol de 2022 de 10:00 a 13:30. Dimecres.

 

Lloc de realització Sala Ignaci VIllalonga, Facultad de Economía Universidad de Valencia

 
Organitza

Universitat de València y la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

Contacta neus.planells@uv.es

 
Més informació