Finalització del termini per al vot anticipat en les eleccions a rector o rectora

El 28 de febrer a les 14 hores finalitza el termini per al dipósit del vot anticipat per a l'elecció de Rector/a de la Universitat de València .

Els electors i les electores que no puguen ser presents el dia de l’elecció o que ho preferisquen, poden exercir el seu dret de vot anticipat. Aquest vot anticipat es pot efectuar des de l’inici del termini de presentació de candidatures i fins al tancament del registre electoral al dia anterior a la votació, tal com estableix l'article 11 del Reglament General Electoral de la UV.

REGLAMENT ELECTORAL GENERAL DE LA UV 

 

Període de l'esdevenimentDe 21 de gener de 2022 a 28 de febrer de 2022. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 08:00 a 14:00.

 

Lloc de realització Registres dels col·legis electorals

 
Organitza

Juna Electoral de la UV.

 

Contacta eleccions@uv.es