Institut Universitari d'Estudis de les Dones
Exposició pública del canvi de denominació d'Institut Universitari

El Consell de Govern de 17 de desembre de 2019 va aprovar l'inici de l'expedient per tal de canviar la denominació de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona que passaria a denominar-se Institut Universitari d'Estudis de les Dones, i sotmetre-ho a informació de la comunitat universitària durant un mes.

 

Data De 7 de febrer de 2022 a 7 de març de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Vicegerència d'Investigació, Transferència i Innovació

 
Organitza

Vicegerència d'Investigació, Transferència i Innovació.

 

Contacta vicegerencia.investigacio@uv.es

 
Més informació