L'entrevista de treball.
L’entrevista de selecció de treball. Crèdits ECTS

UVocupació organitza el curs ‘L’entrevista de selecció de treball: Formació per a l’adquisició de competències’ amb 2 crèdits ECTS i data de realització del 17 al 24 de febrer de 2022. El període de matrícula romandrà obert fins a l’inici del curs.

OBJECTIUS DEL CURS

El curs té com a objectiu general preparar a la persona candidata d’una entrevista donant informació sobre les característiques distintives d’una entrevista de selecció de treball, oferint coneixements i practicant les destreses necessàries que cal posar en marxa abans, durant i després d’una entrevista.

PROGRAMA

1.    Introducció a l’entrevista de selecció de treball

2.    Fases d’entrevistes de selecció de treball

3.    Tipus d’entrevistes de selecció de treball

4.    L’entrevista de selecció online

5.    Tipus de preguntes més freqüents plantejades per l’entrevistador a l’entrevistat: finalitat i manera més adequada de respondre-les i de plantejar-les

6.    Tipus i fonts d’informació a tindre en compte sobre l’organització laboral que ofereix el treball

7.    Preparació i entrenament d’una entrevista: identificació dels coneixements i destreses més destacables i adequades per al lloc ofertat; identificació dels punts febles del perfil professional i personal

8.    Importància de la imatge corporal i del llenguatge verbal i no verbal en una entrevista de selecció de treball

9.    Entrenament en relaxació

El curs, que s’impartirà en modalitat online mitjançant l’Aula Virtual de la UV i en horari de matí, té una duració de 20 hores lectives.

 

Data De 4 de febrer de 2022 a 17 de febrer de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Online

 
Organitza

Universitat de València

Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius

Fundació General de la Universitat de València

UVocupació.

https://www.uv.es/uvocupacio

 

Contacta uvempleo@uv.es

 
Més informació