Enquestes d'avaluació docent
Enquestes d'avaluació de la docència

Els i les estudiants que cursen estudis de grau o de màster oficial poden avaluar, mitjançant qüestionaris en línia, l'activitat docent del professorat que els ha impartit almenys deu hores de docència en assignatures del segon quadrimestre o anuals.

Aquestes enquestes es tracten sempre de forma anònima.

 

Data De 19 d’abril de 2021 a 23 de maig de 2021. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Secretaria Virtual

 
Organitza

Unitat de Qualitat.

www.uv.es/uq

 

Contacta avaluacio.professorat@uv.es

 
Més informació