Una mà diposita un sobre electdoral.
Eleccions sindicals 2022

Les eleccions sindicals de l'any 2022 es desenvoluparan fins l'1 de desembre, dia de la votació.


El dia 5 de setembre es va rebre el preavís electoral, realitzat per diverses organitzacions sindicals, en el qual es comunicava que l'inici del procés era el dia 6 d'octubre.


En aquesta pàgina ( https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/eleccions-sindicals-1285931309947.html) es publicarà tota la informació relativa a aquest procés.

 

Data De 6 d’octubre de 2022 a 1 de desembre de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Universitat de València

 
Organitza

Seccions Sindicals.

 

Contacta eleccions.juntapas@uv.es; eleccions.juntapdi@uv.es; eleccions.comit.emp@uv.es

 
Més informació