I Edició del Premi 'Social and Educational Challenge'

Els premis persegueixen que estudiants de la Universitat de València busquen solucions a un repte social i/o educatiu per a aportar solucions creatives, innovadores i amb impacte social que afavorisquen la transformació social, la reducció de les desigualtats, la millora del benestar de la ciutadania, l'educació inclusiva i equitativa i/o la igualtat de gèneres a fi de promoure societats més justes i inclusives.

 

Data De 27 de juliol de 2021 a 17 de setembre de 2021. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Valencia

 
Organitza

Universitat de València-Jovesólides.

 

Contacta davinia.palomares@uv.es

 
Més informació