Les dones en el llenguatge: Ens conformem amb l'el·lipsi?

Amb ocasió del Dia internacional de la Llengua Espanyola que se celebra el 23 d'abril, des de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València proposa un debat sobre llenguatge incloent i no sexista.

El debat té per títol: Les dones en el llenguatge: Ens conformem amb l'el·lipsi? i preten, en compliment del nostre Pla d'Igualtat, sensibilitzar a la comunitat universitària en aquest tema tan fonamental.

María Martín és una feminista impenitent i impertinent, com ella mateixa es defineix. Llicenciada en Dret, és autora de "Ni por favor ni por favora" i "Mujer tenías que ser". Les seues especialitats professionals són l'avaluació d'impacte de gènere; l'anàlisi i detecció de necessitats en l'àmbit de la igualtat, i el desenvolupament i posada en pràctica personalitzada de mesures d'igualtat de gènere en entitats públiques i privades.

Té quinze anys d'experiència com a formadora en diverses àrees dels estudis de gènere per a organismes públics i privats; grups polítics, judicials i de la societat civil a Espanya i Llatinoamèrica. En els últims deu anys ha estat docent i conferenciant en diverses universitats espanyoles i mexicanes. També ha participat com a col·laboradora en premsa, tertúlies i diversos programes radiofònics.

El Dia internacional de la Llengua Espanyola és una data adequada també per presentar dues propostes, fruit del treball i la recerca de professores de la Universitat de València i que són imprescindibles per a fomentar un ús no sexista de l'espanyol com són la “Guia de comunicació no sexista” de l'Institut Cervantes i el “Cadi”, programari de llenguatge incloent i no sexista.

Mercedes Quilis també estarà present en el debat. Mercedes és una de les quatre professores de la Universitat de València que han elaborat la ‘Guia de comunicació no sexista’ presentada en l'Institut Cervantes el passat 8 de Març i també és autora de la Guia de llenguatge igualitari de la Universitat de València. 

Finalment, serà Capitolina Díaz qui presente el “CaDi”, en honor al seu nom Capitolina Díaz, per ser la investigadora que va proposar la creació d'un programari, una eina que permet l'ús de llenguatge incloent en la redacció de textos i disponible ja en la xarxa https://lenguaje-incluyente.ibero.mx/

La periodista de la Universitat de València, Remei Castelló serà la moderadora de l'acte. Remei Castelló és una de les autores del Manual d'estil per al tractament de la violència masclista i el llenguatge inclusiu en els mitjans de comunicació editat per la Unió de Periodistes tant en espanyol com en català.

 

Data 22 d’abril de 2021 de 18:30 a 21:00. Dijous.

 

Lloc de realització Online

 
Organitza

Unitat d'Igualtat UV.

 

Contacta igualtat@uv.es

 
Més informació