Inversions financeres
Curs d'Inversions Financeres. Inscripció oberta

Dirigit a totes les persones interessades en els mercats financers i, especialment, en el món borsari i de les inversions.

El curs consta de dues parts.

En la primera, Actius Financers, s'introdueixen els principals actius financers amb els quals s'operen en mercats financers actualment (Accions, Contractes per diferències CFDs- Futurs, Opcions, Warrants, Fons i ETFs), i es comparen. En la secció de futurs es comentarà alguna estratègia amb criptomonedes.

En la segona part, Invertint en els Mercats Financers, es divideix al seu torn en dos: Invertir a curt termini i Invertir a mitjà i llarg termini, on s'ensenyen les principals estratègies segons el període.

 

 

Data De 15 de juny de 2021 a 4 de juliol de 2021. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Sessió Blackboard síncrona

 
Organitza

Servei de Cultura Universitària.

http://extensio.uv.es

 

Contacta cursosextensio@uv.es

 
Més informació