Vicerectorat d’Innovació i Transferència. Servei de Transferència i Innovació
Convocatòria Valoritza i Tranfereix 2021 per a la realització de projectes de prova de concepte

El Vicerectorat Innovació i Transferència de la Universitat de València ha publicat la Convocatòria Valoritza i Transfereix 2021 (Resolució de 27 de setembre de 2021 del Rectorat) amb la finalitat de millorar les oportunitats d’explotació dels resultats d’investigació generats a la Universitat de València, promoure el desenvolupament i la maduració d’aquests resultats, i facilitar la seua transferència a l’entorn socioeconòmic. 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte. Els projectes de prova de concepte són projectes de validació de l’interès comercial de resultats d’investigació mitjançant el desenvolupament de prototips, demostradors, proves a escala real o un altre tipus d’actuacions que servisquen per a verificar la viabilitat de l’aplicació d’aquests resultats. Per tant, Valoritza i Transfereix no es tracta d’una convocatòria dirigida a projectes d’investigació fonamental.

Els beneficiaris serán qualsevol membre del personal docent i investigador pertanyent a la plantilla de professorat de la Universitat de València, així com el personal investigador contractat dins del marc de convocatòries públiques per a la incorporació de doctors o del Programa Especial d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats de la UV, amb la categoria de doctor i amb dedicació a temps complet.

Els costos elegibles podran incloure personal contractat, material fungible i petit equipament, viatges i dietes, contractació de serveis d’R+D i tecnològics i contractació d’altres serveis que estiguen lligats al desenvolupament del projecte.

Segons el tipus de resultat d’investigació i la seua àrea tècnica, els projectes podran rebre una ajuda màxima de:

  • Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat industrial. Ajuda màxima de 60.000 €.
  • Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat intel·lectual. Ajuda màxima de 20.000 €.

Per a més informació i prèviament a la presentació de qualsevol projecte, us recomanem que us poseu en contacte amb la Secció d'Innovació i Valorització del Servei d'Innovació i Transferència. Des de la Secció d'Innovació i Valorització assignarem un tècnic per a que us oriente en la preparació de la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: del  28 de setembre al  28 d’octubre  de 2021 a les 14:00 hores

 

 

Període de l'esdevenimentDe 28 de setembre de 2021 a 28 d’octubre de 2021. Tots els dies de 00:00 a 14:00.

 

Lloc de realització Vicerectorat d’Innovació i Transferència

 
Organitza
 

Contacta patentes.otri@uv.es

 
Més informació