Una persona manipula una probete.
Convocatòria promoció investigació GVA 2023

Convocatòria 2023 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

 

Per Resolució de 6 d'octubre de 2022, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i societat Digital ha convocat, per a l'exercici 2023, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

Aquesta convocatòria recull la regulació, mitjançant annexos, de diferents subvencions dels següents subprogrames

- subprograma de recursos humans dedicats a activitats de R+D+i

- subprograma per a la consolidació i enfortiment de projectes i grups de R+D+i

- subprograma d'internacionalització de la investigació i de la divulgació de la ciencia

- subprograma per a la promoció i dinamització de parcs científics.

Els terminis de sol·licituds comencen bé el 17 d'octubre de 2022, bé el 2 de novembre, segons el tipus d'ajuda de què es tracte.

Pot trobar més informació sobre aquest tema en els següents enllaços:

Web de la convocatòria.

Instruccions internes UV.

 

Data De 17 d’octubre de 2022 a 16 de novembre de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Servei de Gestió de la Investigació

 
Organitza

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i societat Digital.

https://innova.gva.es/es/web/ciencia/convocatories_2023/a-programa-i-d-i

 

Contacta servei.investigacio@uv.es