Investigadors a la UV
Convocatòria per a la promoció de la investigació GVA 2022

Convocatòria 2022 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

 

Data De 15 d’octubre de 2021 a 16 de novembre de 2021. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Comunitat Valenciana

 
Organitza

Servei de Gestió de la Investigació.

 

Contacta servei.investigacio@uv.es

 
Més informació