Convocatòria dels premis tesis doctorals del CESCV
Convocatòria dels premis tesis doctorals del CESCV

Fins al dia 30 de juny de 2022 es troba obert el termini de presentació per a participar en els Premis del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) per a Tesis Doctorals, per a aquelles tesis doctorals presentades per a la col·lació de grau de doctor, llegides i qualificades d'excel·lent cum laude, en el període comprés entre l'1 de gener i 31 de desembre de 2021 i les bases del qual s'adjunten en el següent enllaç 

 

Data De 21 de març de 2022 a 30 de juny de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Comunitat Valenciana

 
Organitza
 

Contacta ces_cv@gva.es

 
Més informació