Dos investigadors amb els seus portàtils
Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral

S’ha publicat la Resolució de 26 de gener de 2022 del Rectorat de la Universitat de València on es difonen les relacions provisionals de sol·licituds admeses, excloses i desistides de les ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, dins del marc del Programa Atracció de Talent del Vicerectorat d’Investigació.

 

S’obri un període de 10 dies perquè les persones interessades, mitjançant la Seu Electrònica, presenten les al·legacions que estimen oportunes.

 

Enllaç a la web de Contractació de Personal Investigador.

Llista d'enllaços:

 

Data De 9 de desembre de 2022 a 23 de desembre de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Servei de Gestió de la Investigació

 
Organitza

Vicerectorat d’Investigació.

 

Contacta servei.investigacio@uv.es