Cartell Concurs d'idees
I Concurs d'idees de Diversitats

L’objecte de la convocatòria és impulsar projectes d'activitats socioculturals en matèria d'igualtat en la diversitat que dugen a terme membres de la comunitat universitària i es realitzen en les instal·lacions i espais universitaris.

Destinataris

Poden sol·licitar aquestes ajudes l’estudiantat, PDI i PAS de la Universitat de València, de manera individual o col·lectiva.

Requisits

Les activitats poden ser:

  • De creació, producció i difusió cultural o artística, com ara activitats i certàmens culturals, exposicions artístiques o divulgatives, concerts, intervencions artístiques o performances, produccions audiovisuals o teatrals, recitals o altres activitats semblants de caire cultural.
  • Educatives i de formació, com per exemple conferències, xarrades, cursos, tallers, seminaris, jornades de formació o congressos.
  • De divulgació científica. S’exclouen d'aquesta convocatòria les activitats d’edició i publicació.

Les propostes presentades al concurs s'han de realitzar abans del 15 de novembre de 2021.

Dotació econòmica

Cadascun dels projectes seleccionats podrà obtindre una dotació màxima de 1.000 euros.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Tauler d'anuncis de la Universitat de València. La convocatòria s'ha publicat a data 10 de juny de 2021, i obri termini de presentació de sol·licituds de l'11 de juny de 2021 fins al 9 de juliol de 2021 (inclusive).

Sol·licitud

Abans de presentar una sol·licitud o fer cap consulta, llig les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades, mitjançant el formulari disponible en ENTREU.

En els menús de la pestanya “General” del formulari, seleccioneu:

  1. Tipus d'unitat: Rectorat, Vicerectorats i Secretària General
  2. Nom d'unitat destinatària: Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
  3. Grup destinatari: I Concurs d’idees de diversitats

 

Si tens qualsevol dubte, escriu-nos a diversitats@uv.es.

 

Data De 11 de juny de 2021 a 9 de juliol de 2021. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Universitat de València

 
Organitza
 

Contacta diversitats@uv.es

 
Més informació