Competició o Challenge de Modelització i Pricing
Competició o Challenge de Modelització i Pricing

S'ha iniciat la Competició o Challenge de Modelització i Pricing en el sector assegurances per als alumnes del Grau de Business Intelligence and Analytics (BIA) i del Màster de Ciències Actuarials i Financeres. Els alumnes participants tindran a la seua disposició un conjunt de dades per a modelitzar el número de sinistre i, posteriorment, establir el preu per a una sèrie de pòlisses que estan en el conjunt de validació. La primera fase és un problema típic d'Aprenentatge Automàtic que es valorara a través del RSME, no obstant això, la segona fase és una estratègia de fixació de preus i s'aplicarà en un mercat competitiu. El grup d'alumnes que pose el millor preu per a cadascuna de les pòlisses del conjunt de comprovació es quedarà amb ella, i es calcularà el benefici o la pèrdua de cada grup entre els preus fixats i el cost dels sinistres coberts per cada grup. Gana el que obté un major benefici.


En aquesta ocasió, hem d'agrair als nostres col·laboradors el seu suport i ajuda. En primer lloc, a la Facultat d'Economia, però molt especialment a Unió Alcoiana d'Assegurances i Reassegurances S. A. que sempre realitza una labor encomiable. A més dels professors de la Facultat, Sr. Manuel Ventura, Sr. José Manuel Pavía, Sr. Jorge Segura i Sr. José A. Álvarez, també participa com a assessor extern Sr. Rubén Herrera que els assessorarà i els facilitarà alguna anàlisi perquè puguen millorar les seues prediccions i estratègies.


Acabem indicant que els tres primers classificats tindran un premi en metàl·lic:

  • Primer premi: 600 €.
  • Segon premi: 400 €.
  • Tercer premi: 300 €.

Molta sort als participants.

 

Data De 2 de novembre de 2021 a 12 de maig de 2022. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Facultat d'Economia

 
Organitza

Facultat d'Economia i Unió Alcoiana d'Assegurances i Reassegurances S. A. .

 

Contacta Jose.A.Alvarez@uv.es

 
Més informació