Torre i muralla de l'Alguer
Ajudes DRAC Estiu: convocatòria oberta

Les ajudes de mobilitat DRAC Estiu poden sol·licitar-se des del 23 de juny fins al 21 de juliol de 2021. Aquesta convocatòria concedeix ajudes a l'estudiantat que participe en cursos o activitats d'estiu organitzades per les universitats integrades en la Xarxa Vives i cobreixen les despeses de matrícula, desplaçament i allotjament.  L’estudiantat beneficiari ha d'estar matriculat en estudis oficials de la Universitat de València, entre altres requisits. En aquesta edició, excepcionalment, s’admeten sol·licituds per a activitats realitzades i per a activitats no presencials. 

 

Data De 23 de juny de 2021 a 21 de juliol de 2021. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització Universitat de València

 
Organitza

Xarxa Vives d'Universitats.

https://www.vives.org

 

Contacta sedi_ajudes@uv.es

 
Més informació