10th EIASM International Conference on Tourism Management & Related Issues
10th EIASM International Conference on Tourism Management & Related Issues

La Facultat d’Economia acollirà el 10th EIASM International Conference on Tourism Management & Related Issues, els dies 29 i 30 de setembre.

Durant les últimes sis dècades, el turisme ha experimentat una contínua expansió i diversificació, convertint-se en un dels sectors econòmics més grans i de més ràpid creixement en el món.

Diversos factors importants poden explicar aquest espectacular augment de la demanda de turisme: (1) el procés de globalització; (2) el desenvolupament del transport massiu i la motorització; (3) el ritme d'augment del PIB mundial així com l'augment dels ingressos destinats a viatges; (4) la introducció de noves aplicacions TIC en el treball dels actors públics i privats del sector turístic; (5) la millora general de la seguretat i els drets dels turistes.

Sota aquestes premisses, s’oganitza el 10th EIASM International Conference on Tourism Management & Related Issues. Tota la informació d'aquest congrés pots consultar-la en el següent enllaç:

ttps://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=1450#7085

 
Període de l'esdeveniment:
  • 29 de setembre de 2022 de 08:30 a 20:30. Dijous.
  • 30 de setembre de 2022 de 09:30 a 19:00. Divendres.
 

Lloc de realització Facultat d'Economia de la Universitat de València

 
Organitza

EIASM & Facultat d'Economia.

 

Contacta michelante@eiasm.be

 
Més informació