foto Estefania Ballester Chirica
ESTEFANIA BALLESTER CHIRICA
PI-Invest Formacio Atraccio Talent
:
Departamento: Comercialización e Investigación de Mercados