foto Encarna Canet Benavent
ENCARNA CANET BENAVENT
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Coordinador/a Curs
Área de conocimiento: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
Departamento: Trabajo Social y Servicios Sociales
Departament de Treball Social i Serveis Socials Facultat de Ciències Socials. Universitat de València Primer pis despatx 1D08 Investigadora del Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) i del Grup d'Estudis Socials Intervenció i Innovació (GESIINN) Member of Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad – REJS Redes de Excelencia [CSO2017-90618-REDT] Roc Boronat, 138 | 08018 Barcelona [Office] 51.016 | La Nau Building rejs@upf.edu. www.upf.edu/web/rejs
(9616) 25450
Biografía

[Biografía, versión en castellano]

Asignaturas impartidas y modalidades docentes
Tutorías
Primer cuatrimestre
Lunes de 16:00 a 17:30. 1D08-CONTACTAR E-MAIL ENCARNA.CANET@UV.ES
Primer cuatrimestre
Martes de 16:00 a 17:30. 1D08-CONTACTAR E-MAIL ENCARNA.CANET@UV.ES
Segundo cuatrimestre
Miércoles de 17:00 a 18:30. 1D08-CONTACTAR E-MAIL ENCARNA.CANET@UV.ES
Segundo cuatrimestre
Jueves de 17:00 a 18:30. 1D08-CONTACTAR E-MAIL ENCARNA.CANET@UV.ES
Observaciones
Participa en el programa de tutorías electrónicas de la Universitat de València.