Coordinador del Programa de Doctorat
Nom, cognom
Doctor José Guillermo Esteban Sanchis
Comissió Academica del Programa de Doctorat
Nom, Cognom
Dra. María Dolores Bargues Castelló
Dr. Màrius V. Fuentes Ferrer
Dra. Carla Muñoz Antoli-Candela (Secretària)
Dr Rafael Toledo Navarro
Dª. Pilar Laso Collado (PAS)
Promoció de les activitats de gestió i supervisions de tesis doctorals