Coordinadors del Programa de Doctorat
Nom, cognom
Dr. D. Alejandro Cerviño Expósito
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
Nom, cognoms

Dra Amparo Díez Ajenjo 

Dr.  Walter Daniel Furlán
Dr.  Antonio López Alemany
Dra Inmaculada Bueno Gimeno
 
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals