Open Europe 2021
Presentació Projecte Open Europe | Facultat d’Economia UV

Open Europe és un llibre de text en línia sobre les diverses polítiques de la Unió Europea, una obra col·lectiva sota la direcció de Cecilio Tamarit en la que participen professors de diferents universitats i disciplines a les que ens donen l'europeisme, així com professionals de diverses entitats, com la Generalitat Valenciana o el Banc d'Espanya. El projecte s'ha cofinançat amb ajuda de la Unió Europea a través del programa Erasmus+ per a la constitució del Centre d'Excel·lència Jean Monnet sobre Integració i Governació de la Universitat de València. L'execució del projecte s'ha realitzat a través del Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València.

https://www.openeuropeuv.es/

 

Fecha 14 de diciembre de 2021 de 13:00 a 14:00. Martes.

 

Lugar de realización Facultat d’Economia. Saló de Graus

 
Organiza

Centre de Documentació Europea de la Fundación General de la Universitat de València.

 

Contacta cdegfuv@gmail.com

 
Más información