Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Primera convocatòria d’Interreg Europe

  • 28 d’abril de 2022
Primera convocatòria d’Interreg Europe

S’ha publicat la primera convocatòria de projectes del programa de cooperació regional Interreg Europe sota el període 2021-2027. El termini tancarà el 31 de maig de 2022 a les 12 del migdia CEST.

L’objectiu n’és millorar, mitjançant l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, el funcionament dels instruments polítics de desenvolupament regional, incloent-hi els programes de l’objectiu d’inversió en ocupació i creixement, en línia amb la missió del programa establerta en l’article 3.3.a del Reglament ETC (EU) 2021/1059.

Els projectes de cooperació regional aglutinen organismes responsables de polítiques públiques de diferents països europeus que treballen junts sobre una qüestió comuna de desenvolupament regional. Els tres primers anys del projecte es dediquen a l’intercanvi i transferència d’experiències entre els participants amb la finalitat de millorar els instruments polítics abordats pel projecte. En el quart i últim any, les regions se centren principalment al seguiment dels resultats i l’impacte de la cooperació.

Tota la informació al voltant de la convocatòria es troba disponible en l’adreça següent:

https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call

La convocatòria té un apartat dedicat a l’objectiu d’inversió en ocupació i creixement en el sentit que almenys un dels instruments polítics abordats en la sol·licitud ha de ser un programa sobre aquest objectiu.

Hi ha diverses formes de participar-hi: com a soci (participant estàndard), soci coordinador (lead partner), administració pública responsable de l’instrument (Public Authority), soci assessor (advisory partner) o administració pública associada (Associated Policy Authority). Vegeu-ne la descripció de cadascuna al Manual de Programa.

Els projectes han de comptar amb la participació de socis procedents d’un mínim de 3 països participants diferents, dels quals almenys dos han de ser beneficiaris d’estats membres de la UE. La participació de les administracions responsables dels instruments polítics abordats pel projecte és obligatòria. En el cas que la seua participació com a soci no siga possible, i altre organisme regional hi participe com a soci, l’administració responsable de l’instrument ha de participar com a administració pública associada.

El finançament per part de fons FEDER per als beneficiaris del projecte és d’un 80% dels costos elegibles en el cas d’administracions públiques de la UE-27, i un 70% en el cas d’organismes privats sense finalitat lucrativa. Per als països de Noruega i Suïssa hi ha informació específica disponible en el Manual de Programa.

Atès que per a participar-hi es necessita una declaració de compromís per part de les institucions, demanem al personal investigador de la Universitat de València interessat que ens contacte a la nostra adreça sti.internacional@uv.es o al telèfon 96-3983621 per tal de preparar la part tècnica de la proposta i trametre la signatura de la Vicerectora d’Innovació i Transferència.

El termini de presentació de propostes, que es fa únicament de manera telemàtica mitjançant el Portal d’Interreg Europa, acaba el 31 de maig de 2022 a les 12 h. del migdia CEST.

 

Eurorecerca