Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

MODIFICACIÓ CONVOCATORIA CONVIDATS UCRAÏNA PER CONVOCATORIA UCRAÏNA GVA

  • 4 d’octubre de 2022
MODIFICACIÓ CONVOCATORIA CONVIDATS UCRAÏNA PER CONVOCATORIA UCRAÏNA GVA
MODIFICACIÓ CONVOCATORIA CONVIDATS UCRAÏNA PER CONVOCATORIA UCRAÏNA GVA

la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital va

publicar una convocatòria d'expressions d’interès per a detectar, entre els centres d'investigació radicats en la Comunitat, el possible acolliment de personal afectat pel conflicte d'Ucraïna.

La Universitat de València va presentar la seua proposta a aquesta convocatòria.

La llista de sol·licitants d'aquesta convocatòria d'expressions d’interès va ser coincident amb els sol·licitants de la convocatòria pròpia de la UV.

Per tant es pren una resolució per complementar ambdues ajudes.

RESOLUCIÓ DE 4 D'OCTUBRE DE 2022 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES DECLARA L'APLICACIÓ DELS FONS PREVISTOS EN EL PROCEDIMENT PER A LA DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'AJUDES PER A ESTADES D'INVESTIGADORS/AS DE NACIONALITAT UCRAÏNESA EN EL SI DE LES ESTRUCTURES D'INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A COMPLEMENTAR LES AJUDES URGENTS PER A L'ACOLLIMENT DE PERSONAL INVESTIGADOR AFECTAT PEL CONFLICTE D'UCRAÏNA EN CENTRES D'INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA I EN UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONCEDIDES PER LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

NOTA: Les persones sol·licitants hauran de comunicar, dins del termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució, l'acceptació o desistiment de l'ajuda concedida mitjançant la Seu Electrònica.