Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Estades d'investigadors/es convidats/des de nacionalitat ucraïnesa

  • 17 d’octubre de 2022
Estades d'investigadors/es convidats/des de nacionalitat ucraïnesa
Estades d'investigadors/es convidats/des de nacionalitat ucraïnesa

Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides en el procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’ajudes per a estades d’investigadors/es de nacionalitat ucraïnesa en el si de les estructures d’investigació de la Universitat de València.

Per Resolució de 31 de maig de 2022 del Rectorat de la Universitat de València es van aprovar les normes de la convocatòria de concessió d’ajudes per a estades d’investigadors/es ucraïnesos/es desplaçats per la guerra a Ucraïna en el si de les estructures d’investigació de la Universitat de València. Revisades i baremades les sol·licituds, de conformitat amb el punt 9.1 de la convocatòria, aquest Vicerectorat, en l’exercici de les funcions i competències que té atribuïdes, fa pública la relació definitiva de sol·licituds concedides i desistides.

 

 

Llista d'enllaços: