Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

AJUDES MOBILITAT BENEFICIARIS MARGARITA SALAS

  • 24 de maig de 2022
AJUDES MOBILITAT BENEFICIARIS MARGARITA SALAS
AJUDES MOBILITAT BENEFICIARIS MARGARITA SALAS

Ajudes per a la mobilitat a l'estranger del personal investigador beneficiari de la modalitat Margarita Salas

Al desembre de 2021 es van concedir les primeres ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol, convocades per la Universitat de València, d'acord amb la subvenció atorgada a aquesta institució per l'ordre UNI/551/2021, de 26 de maig.

Des de l'inici de les estades, en el cas dels beneficiaris de la modalitat Margarita Salas, s'ha posat de manifest que, especialment quan les mateixes es desenvolupen a l'estranger, els costos derivats d'aquesta mobilitat (trasllats, assegurances, ...) poden resultar majors a la quantitat inicialment prevista en la convocatòria. A més, és indubtable que concorren condicions diferents en funció del país de destinació.

Per això, des del Vicerectorat d'Investigació, s'ha acordat destinar una dotació pressupostària de 75.000 euros del pressupost de la Universitat de València per a la concessió d'una ajuda per a la mobilitat a l'estranger del personal investigador beneficiari de la modalitat Margarita Salas, en el marc de les ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol. En concret, es preveu una ajuda de 1.000 euros a tots aquells beneficiaris que realitzen la seua estada en un país europeu, diferent d'Espanya i una ajuda de 2.000 euros per a aquells l'estada dels quals es desenvolupe en països no europeus. La concessió serà notificada als interessats de manera individual, sobre la base de la prèvia acreditació del trasllat.

Per a qualsevol dubte sobre aquest tema, poden posar-se en contacte amb el Servei de Gestió de la Investigació en la següent adreça de correu electrònic: recualifica@uv.es