Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, del Vicerectorat d'Investigació - Convocatòria 2022

  • 6 de juny de 2023
 Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, del Vicerectorat d'Investigació - Convocatòria 2022
Contractes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, del Vicerectorat d'Investigació - Convocatòria 2022

Modificació de la baremació provisional de les sol·licituds admeses a la fase II de la convocatòria de les ajudes.

Resolució del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica modificació de la baremació provisional de les sol·licituds admeses a la fase II de la convocatòria de les ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral, dins del marc del Subprograma «Atracció de talent» del Vicerectorat d'Investigació 

 

 

NOTA : Les persones interessades podran presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimen oportunes, degudament justificades i documentades, dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, mitjançant la Seu Electrònica

Enllaç a la web del Servei de Gestió de la Investigació

Llista d'enllaços: