Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Correspon als plans estatals de ciència i tecnologia i d’innovació el desenvolupament i finançament per part de l’administració general de l’Estat de les actuacions contingudes en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació 2013-2020.

L’actual Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació per al període 2013-2016 s’estructura en quatre programes estatals que corresponen als objectius generals establerts en l’Estratègia. Els programes estatals es despleguen en subprogrames de caràcter pluriennal que es desenvoluparan principalment mitjançant convocatòries en concurrència competitiva, en les quals es detallaran les modalitats de participació i el finançament.

El Consell de Ministres va aprovar al desembre la pròrroga del Pla Nacional de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2013-2016, que estarà en vigor fins que s'aprove el futur Pla Estatal corresponent al període 2017-2020, en el qual ja està treballant la Secretaria d'Estat d’R+D+I del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

 

  • Programa estatal de promoció i incorporació del talent i la seua ocupabilitat.

- Subprograma estatal de formació.

- Subprograma estatal d’incorporació.

- Subprograma estatal de mobilitat.

  • Programa estatal de foment de la recerca científica i tècnica d’excel·lència.

- Subprograma estatal de generació de coneixement.

- Subprograma estatal per al desenvolupament de tecnologies emergents.

- Subprograma estatal d’enfortiment institucional.

- Subprograma estatal d’infraestructures científiques i tècniques i equipament.

  • Programa estatal de lideratge empresarial en R+D+I.

- Subprograma estatal d'R+D+I empresarial.

- Subprograma estatal de tecnologies facilitadores essencials.

- Subprograma estatal d'R+D+i col·laborativa orientada a les demandes del teixit productiu.

  • Programa estatal d'R+D+i orientada als reptes de la societat.

- Salut, canvi demogràfic i benestar.

- Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, recerca marina i marítima.

- Energia segura, eficient i neta.

- Transport intel·ligent, sostenible i integrat.

- Acció sobre canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.

- Canvis i innovacions socials.

- Economia i societat digital.

- Seguretat, protecció i defensa.

  • Accions estratègiques .

- Ae1. Acció estratègica en salut.

- Ae2. Acció estratègica en economia i societat digital.

 

Més informació sobre el Pla Estatal 2013-2016: