Logo de la Universitat de València Logo Recerca i Transferència Logo del portal

Els fons estructurals són els instruments financers de la política regional de la Unió Europea. El seu objectiu és reduir les diferències de desenvolupament entre les regions, contribuint així plenament a l’objectiu de cohesió econòmica, social i territorial. Aquests fons són compostos pel:

  • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
  • Fons Social Europeu (FSE)
  • Fons de cohesió, que no és estrictament un fons estructural, però hi està molt relacionat.

Les principals diferències entre els fons estructurals i altres programes europeus d'R+D com ara l’Horitzó 2020 (o anteriorment 7FP o CIP) són que, en el cas dels fons estructurals:

  • Les iniciatives d’IDT i el suport a la innovació són mitjans per a aconseguir altres finalitats i no representen objectius en si mateixos.
  • La gestió i la programació estan descentralitzades.

Els fons estructurals s’apliquen a través de programes operatius nacionals i regionals:

La UV té nombrosos projectes, infraestructures i actuacions de diversa naturalesa en l’àmbit de la recerca que han estat cofinançats amb fons FEDER a través d’actuacions integrades en programes operatius nacionals i regionals. En aquest apartat s’enumeren totes les actuacions cofinançades, amb la indicació de les seues dades bàsiques: