Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

En col·laboració amb el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) organitza la Setmana de promoció de la donació de sang a la Universitat de València. Una iniciativa en què es convida a l’estudiantat a col·laborar com a promotor universitari de donació de sang, donant a conèixer la importància d’aquest gest que no comporta cap risc i que pot salvar la vida de moltes persones. Prèviament a aquesta setmana de promoció, l’estudiantat rep una formació especialitzada que els capacita per conèixer el funcionament de la donació de sang i resoldre els dubtes que puguen plantejar-los els potencials donants. A més, els promotors que completen satisfactòriament les tres fases de l’activitat (formació, setmana de promoció i col·laboració en els punts de donació), obtenen 1 crèdit ECTS.

Aprofitem per recordar que durant tot l’any el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana visita els diferents campus de la Universitat de València per facilitar la donació de sang per part de la comunitat universitària.

 

Curs 2021-2022


“Una donació, tres vides” és el lema de Setmana de promoció de la donació de sang a la Universitat de València. El curs 2021-2022 tindrà lloc del 21 al 25 de febrer de 2022.

FASES

1. Formació

Jornada formativa, de 5 hores de durada, a càrrec del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. Es farà el dia 7 de febrer de 2022, de 9 a 14 hores, a la sala López Trigo de l’Hospital General de València.

2. Promoció de la donació de sang a la Universitat de València

Participació en els punts d’informació que s’instal·laran als tres campus, del 21 al 25 de febrer, per tal de promoure la donació de sang entre la comunitat universitària. Els promotors universitaris dedicaran 12,5 hores a oferir informació sobre la importància de la donació de sang en un dels punts instal·lats al seu campus. Els participants desenvoluparan la tasca de promoció en 5 torns, de 2,5 hores cadascun, distribuïts de dilluns a divendres en diferents franges horàries (de 9-11.30 h, d'11.30-14 h, de 14-16.30 h i de 16.30-19 h) que seran assignades pel Sedi, tenint en compte la preferència matí/vesprada manifestada pels participants en la sessió de formació.

3. Donació de sang

Col·laboració en el punt de donació de sang del seu campus durant un torn de 2,5 hores. La donació de sang de la Setmana de promoció de la donació de sang a la UV es farà als llocs i en els dies següents:

  • 1 de març, campus de Blasco Ibáñez. Facultat de Psicologia i Logopèdia (autobanc) i Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (vestíbul de la Sala  d’actes). 
  • 2 de març, campus de Burjassot. Facultat de Farmàcia i Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà”. 
  • 3 de març, campus dels Tarongers. Facultat d’Economia (Sala de Graus) i Autobanc (Aulari Sud).

Cal recordar que, encara que fora d’aquesta acció promocional, durant tot l’any el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana visita els diferents campus de la Universitat de València en diferents moments del curs per facilitar la donació de sang per part de la comunitat universitària. 

INSCRIPCIONS

  • Del 24 de gener al 3 de febrer de 2022, mitjançant la Seu Electrònica UV (TERMINI AMPLIAT). 

La participació és gratuïta, les places són limitades i s’adjudicaran seguint l’ordre rigorós d’inscripció per campus. Heu de comunicar al Sedi (mitjançant el correu donaciosang@uv.es) qualsevol situació sobrevinguda que us obligue a abandonar el programa, tant abans de començar la formació com en qualsevol moment del desenvolupament del programa, i adjuntar la corresponent documentació justificativa. El Sedi podrà tindre en compte aquesta circumstància en l’admissió a futures iniciatives o programes.

CERTIFICACIÓ

Els certificats de reconeixement d’1 crèdit ECTS es lliuraran al Sedi una vegada es verifique l’efectiva participació en les tres fases de la iniciativa i que s'haja realitzat l’enquesta d’avaluació.

Hi tens dubtes?

En cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a donaciosang@uv.es.